Wat is de Bitcoin waarde?

Veel mensen vragen zich af wat de Bitcoin waarde precies is. In dit artikel bekijken we hoe je de reëel waarde van de Bitcoin kunt vaststellen.

Is de koers de waarde?

Veel mensen nemen aan dat de koers van de Bitcoin gelijk staat aan de waarde van de Bitcoin. Dit hoeft echter niet het geval te zijn. De koers van de Bitcoin fluctueert op een dag soms wel duizenden euro’s. Het is niet waarschijnlijk dat de waarde van de munt ook dusdanig wisselt. Deze schommelingen komen dan ook niet tot stand onder invloed van bijvoorbeeld bedrijfsresultaten zoals het geval is bij aandelen.

Nee, het is belangrijk om te onthouden dat de koers van de Bitcoin vooral wordt beïnvloed door speculanten. Doordat de Bitcoin veel in het nieuws is geweest, zijn veel mensen ingestapt op de munt. Deze mensen hebben over het algemeen maar beperkte kennis wanneer het aankomt op de financiële markt. Veel mensen begrijpen niet eens precies wat de Bitcoin is en hoe deze werkt. Hierdoor staat de koers van de Bitcoin niet direct gelijk aan de waarde.

Bitcoin waarde

Onderwaardering en overwaardering

Dit concept zie je ook wel eens terug bij aandelen. De waarde van een aandeel kan ook veel lager of hoger liggen dan de huidige koers. Over het algemeen geldt het advies dat je bij onderwaardering moet kopen en bij overwaardering juist moet verkopen. Dan is het dus de kunst om te bepalen of de Bitcoin momenteel ondergewaardeerd of overgewaardeerd is.

Om dit te kunnen vaststellen, is het belangrijk om te bedenken dat de Bitcoin een valuta is. Het doel van een valuta is om betalingen mogelijk te maken en om een stabiele waarde te bieden. Zijn dit functies waaraan de Bitcoin momenteel voldoet?

Wat is de waarde van de Bitcoin?

Dit is maar de vraag. De huidige koers is namelijk voornamelijk tot stand gekomen door de vele speculanten. Deze speculanten zijn ook verantwoordelijk voor de enorme koersschommelingen. Doordat de munt soms tientallen procenten op een dag daalt of stijgt is de stabiliteit erg beperkt. Hierdoor is de Bitcoin dan ook beperkt bruikbaar voor het financiële verkeer. Bedrijven en banken wagen zich niet snel aan een dusdanig instabiele munt.

Bovendien is er ook nog het probleem van de betaalsnelheid. Zeker wanneer er veel transacties worden uitgevoerd, kan het erg lang duren voordat de Bitcoins van de ene online portemonnee naar de andere zijn overgemaakt. Juist bij een digitale munt zijn stabiliteit en snelheid natuurlijk kernwaarden die van belang zijn.

Speculanten Bitcoin

Is de Bitcoin dan waardeloos?

Toch is het een beetje te kort door de bocht om de Bitcoin dan te bestempelen als waardeloos. De munt heeft namelijk zeker potentie. Het decentrale systeem maakt het immers mogelijk om zonder tussenpartij betalingsverkeer te laten plaatsvinden. Deze mogelijkheid zou zeker op de lange termijn ons hele betaalsysteem kunnen omgooien.

Toch is het nog lang niet zo ver en er moet dan ook worden vastgesteld dat de daadwerkelijke waarde van de Bitcoin beperkt is. Je zou dus kunnen spreken van overwaardering, simpelweg omdat de daadwerkelijke functie van de munt maar in beperkte mate kan worden uitgeoefend.

Toch kan het voor veel mensen aantrekkelijk zijn om Bitcoins te kopen. Veel mensen kijken namelijk niet naar de functionaliteiten achter de Bitcoin. Meer centraal staan de enorme koersstijgingen en wanneer je daar slim op inspeelt is er veel geld te winnen. Of te verliezen, dat dan ook wel weer!